Mặt nạ bổ sung vitamin và làm sáng da (MDV 212)

Làm khỏe da và thúc đầy chu trình chuyển hóa da, ngăn ngừa tình trạng tối xỉn của da.